Publikacje
Domin J., Malita P., Rylska D. The observation of perturbation in A1Pi state in 13C16O molecule Proceedings of SPIE t.6937 s.1-4, 2007
2007
2. Kowalik Marcin, Jasiński Tadeusz, Cieślak Marian, Wasilewski Andrzej, Szaj Wiesław, Woś Bogdan, Domin Jan, Stępień Wiesław, Bąk Andrzej, Herba Henryk, Krop Karol, Więcek Tomasz, Mamczur Jan, Chłędowska Krystyna, Dugaev Vitalii, FIZYKA I Pracownia - materiały pomocnicze, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 2007;
2007
3. Domin J., Fal J., Kądziołka A., Tylski Ł. Optical properties of the grating with 1300 lines/mm at PGS-2 spectrograph. Proceedings of SPIE, t. 6937, z.693743, s.1-6, 2007
2007
4. J. Domin , U. Domin , K. Gałan , R. Kępa , The D1Delta-X1Sigma Transition in 13C16O Molecule, Journal of Phys. Conference Series 30 (2006) 344.
2006
5. M. Czernecka, J. Domin , A. Goławska An observation of D1Delta state in 13C16O Molecule, Proccedings of SPIE vol 6347 2006.
2006
6. Domin J., Frań M., Płoskoń B. Is the level v'=6 of A1 Pi state perturbed in origin at 13C 16O molecule? SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE, t.5484, s.346-353, 2004
2004
7. Cyrul B., Darłak K., Domin J. The vibrational analysis of the fourth positive System in 12C18O isotope molecule SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING PROCEEDINGS OF SPIE,2003
2003
8. Domin J., Seminarium Nowatorów Nauczycieli Fizyki Kwartalnik Edukacyjny, 103, 1-2, 1994
1994
9. Domin J., Erozja układu SI Kwartalnik Edukacyjny, 92, 3-4, 1994
1994
10. Domin J., Komputerowe Programy Użytkowe w Dydaktyce Fizyki Wojewódzki Ośrodek Politechniczny, Rzeszów 1993
1993
11. Praca zbiorowa p/red. S. Kmiecia, Domin J. (współautor), Poradnik Pedagogiczny Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1993
1993
12. Danielak J., Domin J., Domin U. Rytel M., The Angstrom Band System of the 14C18O Molecule J. Mol. Spectrosc., 125, 251 (1987)
1987
13. Domin J., Analysis of IV-th positive system of 13CO molecule Acta Phys. Hung., 60(1-2), 43 (1986)
1986
14. Domin J., Domin U. Malak Z., Rytel M., Angstrom system of the 14CO molecule. Acta Phys. Hung., 55(1-4), 165 (1984)
1984
15. Domin J., Domin U. Rytel M., Analysis of the fourth positive system of CO molecule in the near ultraviolet region Acta Phys. Polon., A52, 783 (1997)
1977
16. Domin J., Domin U. Rytel M., Measurement on the fourth positive band system of 14CO molecule Acta Phys. Hung., 43(2), 197 (1977)
1977
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom